Algemene Voorwaarden

 1. Algemene verkoopsvoorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkoopstransacties via de website www.personalhealthplan.be Het plaatsen van een bestelling op de website van onze webshop leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Personal Health Plan behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. De verkoper
  Personal Health Plan
  Leffingestraat 68 bus 0002
  8400 Oostende
  Ondernemingsnr.: BE 0507.939.609
  Email: info@personalhealthplan.be
  Tel: +32(0)472 79 78 46
 1. Aanbiedingen en overeenkomsten
  Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of tot einde datum. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
  De klant en Personal Health Plan komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het  ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Personal Health Plan hiervoor als een vermoeden van bewijs.
  Personal Health Plan behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
 •  bij het niet voorradig zijn van een product,
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
 • bij overmacht.
 1. Prijzen
  Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief 6 of 21 %. De prijs vermeld in de email ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
  Personal Health Plan behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Betaling
  Online betalen kan met een Visa of Masterkaart of Bancontact.
  De klant heeft ook de keuze om het bedrag Cash of via Payconiq te betalen bij afhaling van het product.
 3. Afhaling
  Producten die aangekocht worden via Personal Health Plan zijn enkel af te halen op de locatie die via e-mail wordt verzonden.
 4. Garantie en retourneren
  Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen via info@personalhealthplan.be. Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te brengen en geven wij u zonder enige extra kosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Retourneren kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is.
 5. Annulatie bestelling
  Een klant kan, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, de aankoop van een product annuleren zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is. Bij annulatie betaalt Personal Health Plan binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.
 7. Toepasselijk recht
  Alle bestellingen afgesloten met Personal Health Plan worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 8. Klachten
  We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@personalhealthplan.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het vanaf 15 februari 2016 voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 9. Privacy
  Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een email te sturen naar info@personalhealthplan.be met uw vraag tot wijziging of schrapping. Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieërd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.